Slik skanner du en turbojetmotor med FreeScan 3D-skanneren

Turbojetmotoren er en viktig komponent i et fly. De utsettes for varierende grad av slitasje under drift, og en 3D-skanner er et utmerket verktøy for å kontrollere denne slitasjen.

Det er lett å se at en turbojetmotor har mange blader. Siden disse bladene inneholder dype områder og overflatene har uregelmessig krumning, er det vanskelig å få nøyaktige data raskt ved hjelp av tradisjonelle målemetoder. I tillegg er en turbojetmotor svært tung og vanskelig å flytte, noe som også kompliserer måleprosessen.

I denne artikkelen ser vi på hvordan du raskt og enkelt skanner en turbojetmotor ved hjelp av den håndholdte 3D-laserskanneren Shining 3D FreeScan UE Pro 3D.

Trinn 1 – Rask tilgang til globale data

FreeScan UE Pro er svært lett – 840 g – og ergonomisk utformet for å gjøre skanneprosessen enkel og praktisk. For det første brukte vi flerlinjeskannemodus for raskt å få grunnleggende data om turbojetmotorer. Denne modusen har 26 tverrgående laserlinjer og en større FOV. FreeScan UE Pro har dessuten en nøyaktighet på ned til 0,02 mm med små feil, noe som er helt i samsvar med kravene til industriell inspeksjon.

* Tips: Hvis du oppretter et snittplan etter at den første skanningen er fullført, kan det gjøre optimaliseringsprosessen og genereringen av punktskyen raskere.

Trinn 2 – Samle inn data om dype områder

For områder som er vanskeligere å skanne, for eksempel dype hull og lommer, er det mest hensiktsmessig å skanne en ekstra gang for å få mer fullstendige data ved hjelp av enkeltlinjeskannemodus. På slutten av skanningen kan du se at noen data om dype hull eller lommer er lagt til.

Trinn 3 – Databehandling i FreeScan-programmet

De skannede dataene kan behandles direkte i programvaren SHINING 3D FreeScan. Funksjonen for områder og relaterte felt hjelper oss med å hente ut nødvendige data og fjerne unødvendige data. Optimaliserings- og punktskyfunksjonen kan eliminere duplisering og denoising av punkter i de skannede dataene og redusere sannsynligheten for feiljustering, slik at vi kan forbedre justeringsresultatene og garantere datakvaliteten. Vi kan også importere alle dataene til større 3D-inspeksjons- og designprogramvare for behandling, for eksempel Geomagic Control X og Geomagic Design X. Til slutt oppretter vi et nett med ett klikk for å hente alle dataene.

*FreeScan UE Pro har også en finskanningsmodus med 5 parallelle laserlinjer, som gjør det mulig å skanne fine detaljer i et objekt og rekonstruere detaljene nøyaktig.

Klikk her for å lese mer om oss i Aerospace.


Categories:

,

Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *