På jakt etter den unnvikende Bigfoot.

Finnes det virkelig nordamerikanske legender? En amerikansk reisekanal bruker “EinScan Pro 2X” for å komme til bunns i gamle mysterier.

On the hunt for the elusive bigfoot

Det finnes tusenvis av beretninger om observasjoner av Bigfoot i Nord-Amerika. Ifølge øyenvitners beskrivelser er Bigfoots kropp helt dekket av hår, han er over to meter høy og har mye større føtter enn vanlige mennesker, og ligner på det vi ville kalt “villmenn”. Nylig sendte den berømte amerikanske reisekanalen Travel Channel et dokumentarprogram om temaet “Bigfoot Investigation”. I løpet av den 21 dager lange ekspedisjonen brukte et forskerteam det nyeste vitenskapelige og tekniske utstyret til å lete etter bevis for eksistensen av den legendariske Bigfoot i Nord-Amerika ved hjelp av de nyeste databehandlingsalgoritmene.

For å bevise eksistensen av Bigfoot bestemte forskerne seg for å stole på fotavtrykk, et svært sterkt bevis. Under den intense etterforskningen ble det avgjørende for forskerteamet å finne fotavtrykk raskt og nøyaktig. De tok tidlig kontakt med SHINING 3D i håp om å få svært nøyaktige fotavtrykksdata ved hjelp av profesjonell 3D-skanningsteknologi. Resultatet ble at forskerteamet tok med seg en multifunksjonell håndholdt 3D-skanner “EinScan Pro 2X” og dro på leting etter kjempemonsteret.

3D-digitalisering erstatter tradisjonell modulering

Tidligere ble det vanligvis brukt gipsmodeller for å undersøke slike avtrykk, noe som ikke bare var kjedelig, men også tidkrevende. 3D-skanningsteknologi gir tredimensjonale data av fotavtrykk på bare noen få sekunder. Man slipper å holde en stor og tung gipsmodell i hendene mens man undersøker den. På en datamaskin kan digital 3D-skanning brukes til å kopiere og arkivere svært nøyaktige detaljer i 3D-modellen og rekonstruere hele 3D-modellen for å få nøyaktige måledata.

Traditional plaster casting
Tradisjonell gipslist
3D scanning
3D-skanning

“EinScan Pro 2X”-serien bruker strukturert lys til å innhente data om form og utseende på virkelige objekter og lage digitale modeller.

Undersøkelsesprosess

On the hunt for the elusive bigfoot

Den multifunksjonelle håndholdte 3D-skanneren EinScan Pro 2X er lett og enkel å bære når forskerteamet skal navigere i en bratt skogdal. Etter flere dagers leting fant teamet endelig et mystisk, stort fotavtrykk dypt inne i skogen.

footprint
footprint

I forkant av reisen ga SHINING 3D-teamet forskerteamet en innføring i bruk av 3D-skanneutstyr. Selv om de ikke hadde noen erfaring med 3D-skanningsteknologi, mestret to teammedlemmer raskt bruken av utstyret og utførte 3D-skanning på en dyktig måte i forskningsprosessen.

3D scanning with the EinScan Pro 2X
3D data

Analyse av data

Etter å ha innhentet de svært nøyaktige skanningsdataene sendte forskerteamet 3D-dataene til antropologen Dr. Meldrum. Meldrum. Ved å sammenligne dem med tidligere innsamlede data fant han ut at fotavtrykkene med tydelige tær, flate mellomfotsdyner og historisk registrerte kjennetegn på store føtter i stor grad stemte overens med historiske Bigfoot-data. Det er selvsagt for tidlig å trekke konklusjoner basert på 3D-fotavtrykksdata alene.

3D data of footprints
3D data of footprints

Forskningsteamet registrerte også et merkelig rop som ikke stemte overens med noen av de hittil kjente skapningene, oppdaget et stort rede og samlet inn flere mistenkelige hår fra ukjente dyr. Hvis Bigfoot finnes, hvordan har den i så fall klart å leve i så mange år uten å bli oppdaget av mennesker? Bigfoot-mysteriet hjemsøker fortsatt forskerne, og vi ser frem til den dagen teknologien kan løfte sløret for denne mystiske skapningen.


Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *