Optimaliser kvalitetskontrollen med Geomagic Control X: en komplett programvareløsning

Geomagic Control X er en kraftig programvareløsning for kvalitetskontroll og inspeksjon i produksjons- og verkstedindustrien. Den kan gjøre det tradisjonelle målemetoder ikke kan gjøre (f.eks. kan ikke koordinatmålemaskiner og skyvelærer effektivt registrere komplette data ved inspeksjon av deler som er utsatt for deformasjon eller bøying). Med Geomagic Control X kan bedrifter raskt og enkelt verifisere nøyaktigheten til produktene sine og sikre at de overholder bransjestandarder.

En av de viktigste funksjonene i Geomagic Control X er evnen til å representere 3D-modeller av fysiske deler digitalt, slik at brukerne raskt kan få svært detaljerte og nøyaktige digitale representasjoner av produktene sine til bruk ved inspeksjon og analyse.

Først importerte vi dataene som ble skannet med FreeScan UE Pro og produktets CAD-data til Control X, og deretter brukte vi funksjonen “Best Match Alignment”. Med dette verktøyet kan brukerne justere et skannet objekt med CAD-modellen av et objekt, slik at de to modellene har samme posisjon og retning for sammenligning.

фото1
Justering i Geomagic Control X

Deretter brukte vi funksjonen “3D-sammenligning”, der du kan angi et akseptabelt maksimalt avvik og en viss toleranse mellom de skannede dataene og CAD-modellen.

Sammenligning i Geomagic Control X

Eventuelle avvik som overskrider den innstilte toleransen, markeres i kromatogrammet, slik at det er enkelt å identifisere området som krever nærmere inspeksjon. Jo mørkere fargen er, desto større er avviket mellom skannedataene og CAD-filen. Hvis du vil vite det nøyaktige avviket for et punkt, kan du bruke verktøyet Compare Point til å vise en spesifikk avviksverdi.

I tillegg er funksjonen “Dimensjoner” et nyttig verktøy i Control X som gjør det mulig å måle spesifikke dimensjoner i en 3D-modell, for eksempel lengde, bredde, høyde og diameter. Brukere kan måle vinkelen mellom to linjer eller plan ved hjelp av funksjonen “Vinkeldimensjon”. Denne funksjonen brukes til å avgjøre om vinklene på overflater eller arbeidsstykkets linjer stemmer overens med vinklene i CAD-filen. “Radial Dimension” gjør det mulig å måle radien til sirkulære elementer som hull eller buede overflater. Dette kan være nyttig for å kontrollere at hull har riktig størrelse eller at overflater har riktig radius.

Måling

Alt i alt er Geomagic Control X det ideelle valget for å forbedre produktkvalitet og effektivitet.


Categories:

,

Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *