Guide til målenøyaktighet for 3D-skannere

Et av de begrepene som stadig dukker opp når vi snakker om 3D-skannere, er nøyaktighet. Hvordan forstår du begrepet nøyaktighet? Betyr det korrekthet, kvalitet eller autentisitet? Hvis du også synes dette begrepet er litt vagt, er denne artikkelen noe for deg.

Her forklarer vi hva nøyaktighet er, og hva som påvirker nøyaktigheten i målingen, og hjelper deg med å velge riktig 3D-skanner for den nøyaktigheten du trenger.

Presisjon VS presisjon VS volumetrisk presisjon VS volumetrisk nøyaktighet

Nøyaktighet og presisjon er viktig å ta hensyn til når man foretar målinger, ettersom de angir hvor nær den målte størrelsen er en anerkjent eller etablert verdi. Disse to begrepene er avgjørende for påliteligheten til en måling.

Nøyaktighet er måleresultatets nærhet til den sanne verdien. ISO kaller det sannferdighet. Alternativt definerer ISO nøyaktighet som en kombinasjon av tilfeldige og systematiske feil. For bruksområder som biltuning og industriproduksjon er nøyaktige data helt klart avgjørende.

Nøyaktighetskontroll med FreeScan Trak

Nøyaktighet er også kjent som repeterbarhet, som refererer til graden av stabilitet (konsistens) mellom målte verdier under de samme forholdene målt flere ganger. På samme måte som en idrettsutøver som skyter mot et mål, kan en proffspiller konsekvent treffe midtpunktet. Nøyaktigheten til en 3D-skanner kan sammenlignes med målets areal, og presisjonen kan sammenlignes med konsistensen ved å treffe flere ganger.

Presisjon VS nøyaktighet

I tillegg er det en volumetrisk nøyaktighet i justeringen. Det er en lineær kumulativ feil i bildejusteringen under skanning, som kan uttrykkes som opprinnelig nøyaktighet + kumulativ justeringsfeil. Dette vil bli diskutert i detalj i del 3, og hvordan denne feilen skal håndteres.

Faktorer som påvirker målenøyaktigheten

Uavhengig av produsent eller markedsposisjon kan nøyaktigheten til en 3D-skanner variere noe på grunn av ulike faktorer som temperatur, dataintegritet, algoritmer og skannevinkler. Det er viktig å forstå hvordan man kan forhindre variasjoner i nøyaktigheten og få mest mulig pålitelige og nøyaktige 3D-data.

1 Temperatur

For å oppnå optimal skannenøyaktighet er det viktig at skanneren varmes opp og holder en stabil temperatur. Når temperaturen har stabilisert seg, bør det utføres en kalibrering før skanning for å oppnå best mulig nøyaktighet. Denne sekvensen med oppvarming, temperaturstabilisering, kalibrering og deretter skanning gir de mest nøyaktige resultatene.

2. Dataintegritet

Dataintegritet er en viktig faktor som påvirker nøyaktigheten. Ufullstendige data kan føre til unøyaktige eller forvrengte resultater, noe som reduserer den generelle kvaliteten på 3D-informasjonen. Derfor er det viktig å sikre at dataene er fullstendige og gyldige for å oppnå de mest nøyaktige resultatene.

Ufullstendige data
Fullstendig informasjon

3. algoritme

Algoritmer spiller en viktig rolle i 3D-informasjonsinnhenting, fra kalibrering til databehandling. De er et komplekst sett med matematiske ligninger som gir en nøyaktig rekonstruksjon av det skannede objektet. Kalibrering er også en viktig del av prosessen, som sikrer skannerens nøyaktighet og gir de nødvendige dataene for at algoritmen skal fungere som den skal.

4. Skannevinkel

Skannerens vinkel i forhold til objektet som skannes, er avgjørende for å få nøyaktig og fullstendig 3D-informasjon. Ideelt sett bør skanneren plasseres så vinkelrett på objektet som mulig. Denne posisjonen gjør det lettere for skanneren å plukke ut markører og dermed produsere mer nøyaktig 3D-informasjon.

Skanning med FreeScan UE

Volumetrisk nøyaktighet

Volumetrisk nøyaktighet er nærheten mellom den målte verdien og den sanne verdien i et gitt måleområde. Hvis et instrument for eksempel har en nøyaktighet på 0,02 mm og avviket øker med 0,04 mm per meter, er den volumetriske nøyaktigheten 0,02 mm + 0,04 mm per meter.

Den totale feilen er større når man skanner et større objekt. Slike avvik er imidlertid ikke ubetydelige, og det finnes skanneteknikker som kan bidra til å redusere feilene, for eksempel global merking og fotogrammetri.

Globale markører

Før vi skanner punktskyen, kan vi først skanne de globale markørene slik at algoritmene kan optimalisere nøyaktigheten for mer presise data, noe som til slutt forbedrer den volumetriske nøyaktigheten.

Fotogrammetri

Fotogrammetri kan forbedre nøyaktigheten til globale markørdata. Vi kan importere egnede målestokkfiler og plassere passende målestokker ved siden av objektet før skanning, avhengig av størrelsen på objektet som skal skannes. Generelt er fotogrammetri egnet for måling av store deler i industrielle applikasjoner der det kreves høy nøyaktighet. Av disse to metodene anses fotogrammetri som bedre enn globale markører.

Skanning av flymodeller ved hjelp av fotogrammetri

SHINING 3D-metrologifamilie

Målenøyaktigheten til SHINING 3D Metrology 3D-skannere

For objekter som krever høy nøyaktighet og er små, anbefales to modeller: AutoScan Inspec og OptimScan-5M Plus. Autoscan Inspec er helautomatisk, noe som er mer praktisk, mens OptimScan-5M Plus kan håndtere litt større objekter enn Autoscan Inspec.

Høy presisjon og detaljrikdom

Hva bør man velge i FreeScan-serien? Hvis objektet vi skanner er stort og krever høy nøyaktighet, kan vi velge FreeScan UE Pro, siden den er utstyrt med fotogrammetri, noe som reduserer nivelleringsfeilen betydelig.

FreeScan UE 11 skanneprosess
Skanneprosess for FreeScan UE Pro

La oss til slutt snakke om FreeScan Trak PRO. Denne skanneren skiller seg fra andre ved at den ikke krever markører på objektet som skannes. Hvis du synes det er vanskelig å sette markører på store objekter, kan det være lurt å vurdere denne skanneren.

FreeScan Trak Pro-skanneprosess

Nå som du vet hva presisjon, nøyaktighet og volumetrisk nøyaktighet er, kan du vurdere hvilken skanner som passer best for deg basert på nøyaktigheten du trenger. SHINING 3D gir deg gjerne en demonstrasjon på tomannshånd og tilbyr kvalitetsløsninger.

Snakk med ekspertene i dag for å lære mer om 3D-skanningsteknologi og hvilken innvirkning den kan ha på virksomheten din.


Categories:

Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *