EinScan-Pro 3D-skanner bidrar til å skape et digitalt skulpturmuseum

EinScan-Pro 3D-skan

Anmeldelse:

Den anerkjente nettbaserte 3D-printingplattformen MyMiniFactory brukte Shining 3Ds EinScan-Pro 3D-skanner til å skanne skulpturer fra Cambridge Universitys klassiske institutt som en del av et stort offentlig arrangement kalt Scan the World. Dette ble gjort for å opprette en database med 3D-modeller av disse skulpturene. “EinScan-Pro”-skanneren bidrar til å skape et digitalt museum for skulpturer.

Bakgrunnsinformasjon

Den anerkjente nettbaserte 3D-printingplattformen “MyMiniFactory” har organisert et storstilt offentlig arrangement kalt “Scan the World”. Målet med arrangementet er å dele kunst i form av 3D-data med verden, slik at verdifulle kunstverk fra alle verdenshjørner blir tilgjengelige for nedlasting og 3D-printing. Teknikere fra MyMiniFactory brukte Shining 3Ds EinScan-Pro 3D-skanner til å lage 3D-bilder av skulpturer samlet inn av Cambridge University’s Classics Department for lagring og deling.

Kundeprofil

MyMiniFactory ble grunnlagt i 2013 og er verdens ledende sosiale plattform for 3D-printede objekter. Den har over 20 000 3D-utskriftsfiler og et fellesskap på 200 000 brukere.

Skanneprosessen

Teknikerne på stedet tok først “EinScan-Pro”-skanneren ut av kofferten og koblet den deretter til den bærbare datamaskinen for å forberede skanningen.

Fordi skanneren kunne ha blitt utsatt for vibrasjoner og støt under transporten, kalibrerte ekspertene den først raskt for å sikre at skanningsdataene var nøyaktige.

Etter kalibreringen skannet teknikerne skulpturene ved hjelp av den manuelle hurtigskanningsmodusen “EinScan-Pro”. Med denne modusen kunne teknikerne skanne store skulpturer raskere, samtidig som de unngikk å skade skulpturene med markører.

Skanneren kan brukes under alle forhold uten spesielle miljøkrav, og selv i den svake belysningen på museet var det mulig å få gode 3D-data.

Dataene som skanneren mottok, ble vist i sanntid i programmet “EinScan-Pro” på datamaskinen. Dermed kunne teknikerne overvåke skanneprosessen og kvaliteten på de skannede dataene.

Skanningen av en skulptur ble fullført på bare ti minutter.

Klassikere prøvde også å bruke skanneren “EinScan-Pro” til å skanne skulpturer. Elevene var overrasket over hvor enkelt det var å bruke “EinScan-Pro”, og selv om de ennå ikke hadde fått opplæring i 3D-skanning, klarte de å skaffe 3D-data med en enkel skanning.

“MyMiniFactory” som en del av prosjektet “Scan the World”, som involverer museer, kunstinstitusjoner og eliteskoler over hele verden. Hittil har mer enn 4600 kunstverk blitt skannet, og de skannede dataene er lagret og tilgjengelige for nedlasting og eksport for 3D-utskrift.

ner bidrar til å skape et digitalt skulpturmuseum


Categories:

Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *