DISAPALE-prosjektet på Neanderthal Museum: EinScan Pro 2X Plus bringer steinalderen til Internett

“DISAPALE” står for “Digitale Sammlung Paläolithischer Leitformen”, som på tysk betyr “Digital samling av typologiske former fra paleolittisk tid”. Det er et prosjekt fra Neanderthal Museum i samarbeid med Friedrich-Alexander-universitetet i Erlangen-Nürnberg, finansiert av BMBF, det tyske føderale utdannings- og forskningsdepartementet (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Hovedmålet med DISAPALE er, som prosjektnavnet antyder, å digitalisere 300-500 ulike typologiske former som er kjent i den vitenskapelige litteraturen (ca. 4-5 varianter av hver type) og gjøre dem tilgjengelige på NESPOS-plattformen for både arkeologistudenter og fagfolk. Prosjektet føyer seg inn i museets langsiktige satsing på det som spøkefullt har blitt kalt den digitale revolusjonen i arkeologien.

Den digitale revolusjonen byr på enorme muligheter, og noen av dem er allerede under utvikling. 3D er bare én av de mange metodene på området, men man kan trygt si at det er den mest brukte i dag og den mest allsidige (fra didaktiske formål til dokumentar- og forskningsformål). Derfor blir det stadig viktigere å forbedre metodene og resultatene våre.

Dr. Gianpiero Di Maida, vitenskapelig leder for Disapale-prosjektet, uttaler følgende


Reisen fra steinalderen til Internett

SHINING 3D, en innovatør innen revolusjonerende 3D-skanningsteknologi, har inngått et samarbeid med Neanderthal Museum for å gjøre hundrevis av paleolittiske gjenstander tilgjengelige med den multifunksjonelle håndholdte 3D-skanneren EinScan Pro 2X Plus og “Industrial Pack”. La oss ta en titt på reisen fra steinalderen til en digital 3D-database på nettet.

A so-called hand-axe, a stone tool used in the prehistory
Den såkalte håndøksen, et steinredskap som ble brukt i forhistorisk tid.

Museet ligger noen hundre meter fra stedet der man i 1856 fant et delvis skjelett av en ny hominidart (senere kalt “Homo Neanderthaliensis”). Funnet ble et vendepunkt og bidro til å innlede en ny og spennende fase i studiet av menneskets fortid. Museets arbeid handler ikke bare om neandertalere. Det omfatter mange områder innen forhistorisk arkeologi og menneskets evolusjon som har utviklet seg de siste tiårene. Blant disse er digitale arkeologiske analyse- og registreringsmetoder som brukes til å studere gjenstander fra fortiden. Noen av de vanligste er steinredskaper: gjenstander laget av stein (vanligvis flint) som ble brukt av våre forfedre til å skjære, knuse, hakke og generelt som hjelpemiddel i hverdagen. Et av disse typiske redskapene har blitt digitalisert som en del av testene som museumsteamet har utført de siste årene.

The hand-axe placed on the turntable of the Industrial Pack
En håndøks montert på en dreieskive fra Industrial Pack.

Den multifunksjonelle håndholdte 3D-skanneren “EinScan Pro 2X Plus”, kombinert med Industrial Pack, er perfekt egnet til å dekke Neanderthal Museums behov for å digitalisere et bredt spekter av stein- og beinobjekter i ulike størrelser. I dette tilfellet er det ideelt å montere steinverktøyet på dreieskiven for å fange opp alle de fine detaljene i det bearbeidede verktøyet.

The hand-axe fixed in Styrofoam on the turntable of the Industrial Pack
Håndøks festet i isopor (for beskyttelse og støtte) på dreieskiven til Industrial Pack.

På grunn av kantene (som ofte fortsatt er svært skarpe) og den flate geometrien (som består av to flater som er forbundet med svært tynne kanter), er steinredskaper vanligvis vanskelige å fikse på riktig måte. Men takket være de avanserte tekniske egenskapene til EinScan Pro 2X Plus har DISAPALE-teamet gjort arbeidet enklere og raskere, noe som gjør det enklere og raskere å lage en digital kopi av disse viktige forhistoriske gjenstandene.

Skanneinstallasjon i Neanderthal Museum: “EinScan Pro 2X Plus” & “Industrial Pack”

I løpet av den korte tiden vi fikk anledning til å teste “EinScan Pro 2X Plus”, viste det seg å være et helt eksepsjonelt verktøy, spesielt når det gjelder hastighet og tilpasnings- og skannefunksjoner.

Det sier Dr. Gianpiero Di Maida, vitenskapelig leder for Disapale-prosjektet.


Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *