3D-skanning ved behandling og plassering av medisinske implantater

Omvendt konstruksjon av medisinske implantater med “OptimScan-5M”

Den medisinske implantatverdenen er enorm og fortsetter å ekspandere i takt med at teknologien bak blir mer tilgjengelig og forståelig. Skreddersøm av medisinske løsninger er i ferd med å overta bransjen i et alarmerende tempo, og 3D-skanning og -printing ligger i forkant. 3D-skanning kan brukes til å lage nøyaktige 3D-modeller av ulike gjenstander, instrumenter eller kroppsdeler, slik at legene bedre kan forstå behandlingsalternativene. Å ha en komplett 3D-modell av en pasients metallimplantat kan hjelpe legene med å behandle på en måte som ikke var mulig før denne teknologien ble tatt i bruk. Med 3D-skanning kan vi rekonstruere og bygge nøyaktige digitale modeller av metallimplantater hos mennesker.

Mange implantater som brukes i dag, er mindre i størrelse, noe som kan være et problem for enkelte 3D-skannere. Dette skyldes at 3D-skanneren bare fanger opp de områdene den kan se, og små objekter med smale områder kan være en utfordring. “SHINING 3Ds OptimScan-5M har utskiftbare synsfelt som gjør det mulig å skanne et bredt spekter av objekter med metrologisk nøyaktighet. Det minste av disse synsfeltene er 100×75 mm, noe som gjør den ideell for datainnsamling i liten skala. “OptimScan-5M” er en blålysskanner utstyrt med et 5 megapikselkamera. Dette gjør at “OptimScan-5M” kan ta høyoppløselige bilder av objekter med en nøyaktighet på 5 mikrometer. Det blå lyset reduserer digital støy som kan forekomme i andre skannere med hvitt lys, noe som gjør den til en ideell skanner for skanning av små kanter som krever høy oppløsning for riktig definisjon i 3D-modeller.

“OptimScan-5M” tar enkeltbilder av et objekt på samme måte som et vanlig digitalkamera. Programvaren behandler bildene og setter dem sammen til en komplett 3D-modell. Hvert bilde tar ca. 1,5 sekunder å ta, noe som gjør hele skanneprosessen ekstremt rask og effektiv. Når skanningen er fullført, kan filen eksporteres til en rekke formater, hvorav det vanligste er en STL-fil – en universell filtype som brukes til 3D-modellering, visualisering og 3D-utskrift. STL-filen kan deretter bearbeides ved hjelp av CAD-programvare, slik at legen får en modell som kan brukes i behandlingen og i ulike programvareapplikasjoner. Med den ferdige modellen kan legen analysere behandlingsprosessen og implantattransplantasjonen på en nøyaktig måte.

Omvendt utvikling

En av de viktigste bruksområdene for en 3D-modell av et implantat er å visualisere det berørte området. Når legene tar en CT-skanning av området etter implantasjon av metallimplantater, forstyrrer metallimplantatet forståelsen av tilstanden og forstyrrer bildet, som vist i figuren nedenfor. Metallimplantatet forstyrrer CT-skanningen, noe som kan gjøre det svært vanskelig å behandle og generelt påvirke diagnostiseringen av pasientens tilstand. En digital modell laget ved hjelp av omvendt konstruksjon kan kompensere for dette, slik at legene bedre kan forstå hvordan den virkelige situasjonen ser ut og behandle deretter.

Metallimplantatet påvirker også doseabsorpsjonshastigheten i mange prosedyrer, noe som kan påvirke pasientene negativt på ulike måter. Legene trenger en nøyaktig implantatmodell for å kunne vurdere hvert enkelt tilfelle. Ved hjelp av en rekonstruert 3D-modell og profesjonelle programvareløsninger kan de beregne hvordan metallimplantater påvirker doseringen og stille en mer nøyaktig diagnose.

Personalisering av implantater fortsetter å utvikle seg og forbedrer medisinske behandlinger betydelig. Persontilpassede behandlinger er mer tilgjengelige enn noensinne, og 3D-skanning og -printing ligger i forkant av denne utviklingen. Som ledende innen 3D-digitalisering og additiv produksjon fortsetter SHINING 3D å samarbeide med fagfolk i bransjen for å tilby banebrytende løsninger. Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike bruksområdene som revolusjonerer 3D-skanning og -utskrift, kan du kontakte oss på sales@shining3d.com.


Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *