3D-skannere fra SHINING 3D hjelper tyske studenter med å bygge et seilfly-haleplan

Medlemmer av Akaflieg Karlsruhe, studentflyklubben ved Karlsruhe Institute of Technology, bygger det avanserte ikke-motoriserte flyet AK-X. De unge designerne brukte FreeScan UE Pro og EinScan HX 3D-skannere i konstruksjonen av haleplanet for å vurdere byggekvaliteten på prototypemaskinen, justere verktøy og arkivere løsninger som ikke er vist i designdokumentasjonen.

Når flybyggere trenger verktøy for kvalitetskontroll og dokumentasjon av designbeslutninger i håndbygde fly, er håndholdte 3D-skannere det mest effektive svaret. Flyskroget som utvikles hos Akaflieg Karlsruhe har uvanlige, sterkt buede konturer som er vanskelige å måle med analoge verktøy, så prosjektleder Dominik Poppe henvendte seg til 3D Scan Academy for å få hjelp med 3D-skanning.

Det var flere oppgaver. Den første og viktigste var å identifisere avvik fra det opprinnelige designet som var gjort i det datastøttede designsystemet. Ofte skyldes slike avvik ikke engang kvalitetskontrollproblemer ved manuell montering, selv om dette også er et viktig poeng, men endringer i siste liten som ikke er dokumentert.

Digitalisering med FreeScan UE Pro 3D-skanner

3D Scan Academys ingeniører digitaliserte de ferdige delene av flyskroget med en FreeScan UE Pro 3D-skanner og fikk data som kan sammenlignes med originaltegningene og deretter justeres for å produsere manglende komponenter. Tykkelsen på skroget varierer for eksempel fra seksjon til seksjon, og dette må tas i betraktning for at delene skal passe nøyaktig sammen. Med sitt integrerte neste generasjons fotogrammetrisystem er FreeScan UE Pro 3D-skanneren perfekt egnet til å digitalisere slike store konstruksjoner.

Digitalisering med EinScan HX 3D-skanner

Et annet eksempel er digitaliseringen av vingens indre struktur sammen med kraftpakken, mekaniseringen og ballasttankene. Som konstruktørene forklarer, måtte plasseringen av rorstengene endres noe under monteringen for å få plass til luftbremseaktuatorene. Ballasttankene for sentrering av seilflyet er ikke vist i originaldokumentasjonen i det hele tatt. Alle disse dataene bør legges til, slik at teknikere har den nødvendige informasjonen om maskinens opprinnelige tilstand for vedlikehold etter mange års drift.

For å fange opp teksturene på en nøyaktig måte brukte 3D Scan Academys ingeniører en EinScan HX 3D-skanner med fargekamera for å identifisere materialer og belegningsretning.

I tillegg ble 3D-skanning brukt til å tilpasse verktøyet for cockpitlykten. Glasset i slike kjøretøyer lages tradisjonelt ved termoforming av organisk glass. Ettersom dette er en manuell produksjon, må formen kontrolleres og eventuelle uregelmessigheter og avvik fra de spesifiserte konturene og dimensjonene fjernes på forhånd for å sikre at den ferdige lanternen passer nøyaktig til skroget og ikke forvrenger objekter i pilotens synsfelt.

“Ved å bruke 3D-skannere som inspeksjonsverktøy slipper vi mye manuelt arbeid når vi bygger flyskroget, fordi vi kan tilpasse delene bedre fra starten. Dermed slipper vi å bruke så mye tid på sliping, manuelt arbeid og måling. Som du ser, har vi virkelig hatt stor nytte av 3D-skanningene, og det vil spare oss for mye tid”, sier Dominik.


Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *