3D-måling og analyse av dimensjonsavvik på et 6 meter langt vindturbinblad

Bakgrunnshistorien:

Vindmøllebladet er en nøkkelkomponent i en vindturbin, så dimensjonsnøyaktigheten påvirker sikker drift. Kvaliteten på det ferdige bladet avhenger av kvaliteten på støpeformen, ettersom støpeformens høye presisjon og produksjonsteknologien garanterer bladets form, noe som er avgjørende for produksjonseffektivitet, sluttkvalitet og produktivitet.

SHINING 3D tilbyr en egen løsning for måling og testing av store vindturbinblader og har et erfarent og profesjonelt teknisk supportteam som kan hjelpe kundene med å fullføre prosjektet. På grunn av vindmøllebladets størrelse på over 6 meter og den komplekse overflaten brukte SHINING 3D DigiMetric fotogrammetri og FreeScan X3 3D-skanner for å utføre inspeksjonen.

Prosess:

1. Påfør markører jevnt på objektet som skannes; hvert objekt måler ca. 8 cm. Markørene ble brukt til å justere dataene.

2. Deretter klistres kodemerkene jevnt på det skannede objektet med en avstand på ca. 30 cm. De kodede merkene ble brukt til å kontrollere den totale kumulative feilen.

3. Plasser deretter to linjaler på hver side av vindfløyen.

4. Ved hjelp av en DigiMetric fotogrammetrimaskin ble det tatt bilder av bladunderskjærene fra flere vinkler, og bildene ble deretter importert til programvaren for fotogrammetrisystemet. Programvaren beregnet automatisk alle punktene i bladrammen i henhold til det trekantede måleprinsippet. Målenøyaktigheten kunne være 0,1 mm/4 meter.

5. Åpne DGM-rammen som eksporteres av “DigiMetric” i skanneprogramvaren for å kontrollere totalfeilen, og bruk deretter SHINING 3Ds håndholdte 3D-laserskanner “FreeScan X3” til å skanne hele bladet.

6. Importer 3D-skanningsdata til Geomagic Control etter at skanningen er fullført.

7. Ved å opprette en 3D-sammenligning kan du lage normale avviksmerker for å indikere avviket mellom posisjonen til de skannede dataene og posisjonen til CAD-modellen. Grønne områder er områder som har de nødvendige dataene, områder med varme farger er områder med positive avvik, og områder med kalde farger er områder med negative avvik.

Fordeler:

1. Eliminering av kumulative feil

Ved å bruke en håndholdt 3D-laserskanner “FreeScan X3” og en DMG-ramme eksportert av “DigiMetric” unngår man feil og øker nøyaktigheten i målingene.

2. Høy presisjon

I kombinasjon med “FreeScan X3” med en nøyaktighet på 0,03 mm og “DigiMetric” med en nøyaktighet på 0,1 mm/4 m, kan det endelige måleresultatet oppnå et høyere nøyaktighetsnivå og tilfredsstille kundens krav.

3. Høy effektivitet

Takket være “FreeScan X3″s skannehastighet på 24 000 ganger/sekund, rask fotografering og høyhastighets databehandling tar hele inspeksjonen svært kort tid.


Tags:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *